top of page

La Nostra Escola

"L'APRENENTATGE vinculat als Processos de Vida".

L’escola Pau Vila està situada al poble d’Esparreguera, al carrer Ripollès s/n, al barri de la Plana.

Esparreguera és un poble de la comarca del Baix Llobregat; comarca que està situada al marge esquerre del riu Llobregat, entre les poblacions d’Olesa de Montserrat (est), Abrera (sud), Collbató (nord) i els Hostalets de Pierola (oest), amb una població de 22.062 habitants. L’escola va ser construïda al 1980, el barri on està ubicada és un barri de cases unifamiliars. Aquest va ser construït per tal de donar resposta a l’explosió demogràfica d’Esparreguera en aquell temps.

L’escola acull a alumnes que venen del centre del poble, del barri de Can Comelles, del barri del Castell, del barri Font i Can Rial i també de les urbanitzacions de Mas d’en Gall i Can Vinyals.

El projecte educatiu de l’escola Pau Vila es defineix com un projecte d’escola pública i catalana que pretén proporcionar a tots els alumnes les competències que els permetin assegurar el seu desenvolupament personal i social, en un marc de creixement de la seva autonomia i de respecte a les llibertats fonamentals, educant en els valors de la justícia, la llibertat, la tolerància i el respecte a les diferències individuals i socials.

El principal tret d’identitat del Pau Vila és la convicció que el protagonista de l’aprenentatge és el nen. Això significa donar al nen realment aquest paper, potenciant la seva autonomia en la decisió i actuació de tots els marcs on es realitza el seu aprenentatge.

 

Aquesta idea implica, també, que el nen/a ha d’elaborar i construir els seus aprenentatges en interacció constant amb els seus companys, els diferents continguts, el mestre, l’entorn, l’escola…

 

És per això que, amb la participació activa de tota la comunitat educativa (de nens, mestres i famílies), hem aconseguit diferents premis, com els Baldiri i Reixach o Comenius.

 

Metodologia

 

Parlar del Pau Vila és parlar del treball per projectes o tasques competencials sorgits dels interessos dels infants i de l’entorn. És parlar de la importància del sentiment de pertinença al grup i del creixement de l’infant, en col·lectivitat, al llarg de l’escolaritat. És parlar de la inclusió i dels valors democràtics en la gestió del centre.

 

Treball per racons

 

És una proposta metodològica que proposa delimitar, dintre de l’aula, diferents espais on els nostres alumnes puguin realitzar de manera simultània diferents activitats de tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic. La manera d’organitzar la classe és oferir una gran varietat de propostes a les quals els nens/es poden accedir d’una forma oberta. Els nens/es poden realitzar activitats autònomament, amb d’altres companys o amb l’adult. Aquesta manera de treballar implica una metodologia més creativa i flexible, en la que el rol del mestre és dinamitzar els aprenentatges i proporcionar oportunitats per tal que els alumnes puguin explorar tots els centres d’aprenentatge.

 

Treball per projectes

 

Permet globalitzar l’ensenyament, interaccionant totes les àrees i treballar les competències bàsiques. És una metodologia que es basa en oferir recursos, estratègies… que puguin ajudar als nens i les nenes a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts i d’aquesta manera també a aprendre a ser crítics. La intenció dels projectes és oferir una eina de treball que els ajudi a formular-se hipòtesis i a resoldre-les, per tal que després es pugui aplicar en altres situacions de la vida. Aquests projectes tenen relació amb el coneixement del món i busquen crear una educació interdisciplinària de manera significativa.

 

Sortides i colònies

 

Les sortides i colònies formen part de la Programació General Anual de Centre i tenen, per a la nostra Comunitat, un gran valor pedagògic pel que suposen de contacte amb la natura, amb el món del treball, amb la cultura de l’entorn… A més del benefici que suposa per la convivència dels grups.

Podeu visitar la pàgina web de l'Escola Pau Vila fent clic AQUI.

bottom of page